Nachádzate sa tuTRETÍ EURÓPSKY FESTIVAL - ZELENÁ HORA 2002

TRETÍ EURÓPSKY FESTIVAL - ZELENÁ HORA 2002


janka 09 apríl 2002

Haló, haló, folkáči, ste tam? Mám pre vás potešujúcu správu. Konečne si ktosi spomenul na mladé amatérske zoskupenia a pesničkárov... a to dokonca v zahraničí. V Poľsku sa koná festival, ktorého sa môžu zúčastniť účinkujúci vo veku od 18 do 26 rokov, bez ohľadu na hraný štýl. Čiže folk má konečne dvere do sveta otvorené a podmienky účasti sú naozaj lákavé... (a tajné zdroje dokonca tvrdia, že folk tam majú veľmi radi). Tak prosím, dajte si okuliare na nos a stlačte tlačítko Viac...

S Ú Ť A Ž N É P R O P O Z Í C I E

/ 21. - 22. jún /

1. Festival organizuje mesto Zelená Hora a Centrum biznisu, s.r.o. v Zelenej Hore

2. Európsky festival “Zelená Hora 2002” sa bude konať 21. - 22. júna 2002 v amfiteítri v Zelenej Hore

3. Hlavným cieľom festivalu je predstaviť mladých európskych umelcov a popularizovať myšlienku integrácie Európy.

4. Súčasťou festivalu je súťaž. Súťaže sa môžu zúčasniť len sólisti a skupiny (viac ako 5 členov).

Prihlášky mimo Európy nebudú akceptované. Kandidáti, zúčastňujúci sa súťaže, musia spĺňať nasledujúce kritériá:
a) vek 18 - 26 rokov v roku 2002 (rok narodenia je rozhodujúci)
b) mať dostatočné znalosti a skúsenosti v hudobnej oblasti
c) poskytnú festivalovej umeleckej komisii dve skladby, z ktorej jedna bude vybratá komisiou a prezentovaná počas festivalu
d) predstavia pieseň, ktorej autori textu a hudby pochádzajú z krajiny, kde skladba vznikla a budú ju interpretovať v rodnom jazyku

5. Sólisti a skupiny, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, zašlú organizátorom:
a) životopis (charakteristiku)
b) dve farebné fotografie 10x15cm
c) kvalitné (CD, MD, DAT) audio a video (VHS je akceptovateľná) nahrávky, ktoré budú prezentované počas súťaže
d) notový záznam
e) vyplnenú prihlášku
Všetky formuláre treba zaslať do 14. 4. 2002

6. Materiál dodaný prihlasújúcimi nebude vrátený späť

7. Súťažiaci budú vybraní festivalovou komisiou na základe zaslaných materiálov

8. Festivalová komisia bude prihlásených súťažiacich informovať o svojom rozhodnutí písomnou formou do 12. 5. 2002

9. Organizátori festivalu si vymedzujú právo nominovať alebo pozvať súťažiacich z iných festivalov alebo súťaží na festival “ZELENÁ HORA 2002”

10. Pre súťažiacich je zabezpečené:
a) ubytovanie a strava zadarmo
b) profesionálny výstup (prístup)
c) možnosť vystúpiť s festivalovým orchestrom
d) dve hudobné a pódiové skúšky

11. Organizátori nepovoľujú spolupôsobenie vokálnych skupín

12. Všetci súťažiaci obdržia 500 EUR ako odmenu za účasť

13. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám

14. Všetky vystúpenia budú hodnotené porotou, ako subjekt je hodnotený účinkujúci (interpret) nie pieseň (autori)

15. Rozhodnutie poroty a umeleckej komisie je konečné a nemožno sa voči nemu odvolať

16. Víťazi festivalu obdržia nasledujúce ceny
a) 1. miesto : 7000 EUR
a) 2. miesto : 5000 EUR
a) 3. miesto : 3000 EUR

17. Víťazi sú povinní vystúpiť na nasledujúcom festivale

18. Všetci účastníci sú povinní zúčastniť sa všetkých koncertov ako určuje harmonogram, tlačových konferencií, mediálnych vystúpení (TV, rádio) alebo iných akcií plánovaných organizátormi a automaticky dať povolenie organizátorom využiť akékoľvek vystúpenie na reklamné účely spojené s festivalom

19. Organizátori majú právo zadarmo využiť akékoľvek audio alebo video nahrávky nahraté koncertov alebo iné nahrávky nahraté rádiom alebo televíziou na podnet organizátorov a to na dobu troch rokov od dátumu nahrávky

20. Súťažiaci sú finančne zodpovední za akékoľvek škody, ktoré spôsobia počas festivalu

21. Oficiálnym jazykom festivalu je poľský jazyk. Organizátori povoľujú anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk za pomoci tlmočníkov a prekladateľov

22. Všetky vystúpenia sú subjektom rozhodnutia výlučne organizátorov

Po stiahnutí a vyplnení PRIHLÁŠKY sa nahláste súčasne na týchto 2 kontaktoch:

Mgr. Dagmar Očenášová
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
02/59214 104

Centrum Biznesu Spótka z o.o.
65-078 Zielona Góra wul. Bohaterów
Westerplatte 23 tel: + 48 68 324 25w
fax: + 48 68 322 1050
e-mail: cb@centrumbiznesu.plw
www. centrumbiznesu.pl

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správuNajnovšie komentáre