Nachádzate sa tuJednoducho a zrozumiteľne o SOZA /1/

Jednoducho a zrozumiteľne o SOZA /1/


Radiar 19 február 2004

Na žiadosť mnohých z vás, ale aj z našej zvedavosti sme sa rozhodli vniesť trochu svetla do tajomného sveta reprezentovaného značkou SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský). Drvivá väčšina muzikantov (a možno aj normálnych smrteľníkov) vie, že takéto niečo existuje. Iba málokto však tuší, čo všetko patrí medzi ciele a úlohy tejto organizácie. Na tomto mieste by snáď bolo vhodné nasmerovať vás najprv na internetové stránky združenia SOZA. Na nich sa dozviete základné info, ktoré vám však zrejme, podobne ako mne, urobí ešte väčší miš-maš v danej problematike, než ste mali doteraz.
Aj to bol nakoniec jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol oprášiť redakčný diktafón a dohodnúť si stretnutie s p. Turčániovou, ktorá je právničkou SOZA. S ňou sme potom jedného umrholeného dňa spáchali rozhovor, ktorého prvú časť vám dnes prinášame.

Viem o tom, že SOZA zastupuje autorov hudobných diel. Má nejaké výhody byť autorom zastupovaným SOZA?
Autori sa nechávajú zastupovať SOZA z viacerých dôvodov. Najčastejšie preto, že svoje práva si nedokážu pri tom množstve hudobných produkcií sami spravovať alebo kontrolovať, a to väčšinou od momentu, keď sa ich dielo zaznamená na nejaký nosič. Od toho momentu môže totiž teoreticky každé rádio púšťať dané dielo do éteru. Podobne môže byť dielo reprodukované na rôznych diskotékach a verejných akciách, o ktorých samotný autor diela nemôže mať prehľad, a teda si na nich nemôže ani strážiť svoje práva. Z toho teda vyplýva, že keď raz bolo dielo zaznamenané v akejkoľvek zvukovej podobe, autor by mal vo vlastnom záujme prísť a dohodnúť si u nás spravovanie svojich práv. Na druhej strane by sa u nás mali prihlásiť aj organizátori akcií, na ktorých má byť produkovaná hudba. Je to teda výhodné pre autorov aj používateľov hudobných diel, pretože nemusia nikoho pracne vyhľadávať a domáhať sa svojich práv. Bez kolektívnej správy by aspoň tieto tzv. „malé autorské práva k hudobným dielam“ nebolo možné realizovať.

Ako sa stať autorom zastupovaným SOZA?
Základný postup a formulár je dostupný na internetovej stránke www.soza.sk. V zásade treba vyplniť tlačivo, k nemu priložiť nejaký dôkaz o verejnom šírení skladieb alebo aspoň jednej skladby, pretože SOZA zastupuje len práva súvisiace s verejným šírením hudobných diel.

Sú za to nejaké poplatky?
SOZA je neziskové združenie. Jeho jediným príjmom sú autorské odmeny, ktoré vyberá pre autorov. Náklady na svoju réžiu uhrádza zrážkami z týchto odmien. Minimálny paušálny príspevok na činnosť SOZA je 300.- Sk. Autori, ktorí majú honoráre nižšie ako 300.-SK ročne, by mali teda rozdiel doplatiť.

Aké stupne ochrany SOZA poskytuje? Mám na mysli celé dielo, text, hudobný motív, melodickú linku atď.
SOZA zastupuje práva autorov súvisiace s verejným šírením diela. Dielo je podľa autorského zákona chránené tak celé, ako aj jeho časti. SOZA zastupuje práva k dielam ako takým, bez ohľadu na to, či sú z diel použité len úryvky, alebo či sú hrané celé diela.

Hovorí sa o hranici štyroch taktov, ktoré je možné použiť v hudobnom diele bez postihu.
Nie je to pravda. Ja som už počula o ôsmych taktoch, tridsiatich sekundách a podobne. Nič také však neplatí. Akonáhle je dielo identifikovateľné, v tom momente ide o časť nejakého konkrétneho diela, ku ktorému má konkrétny autor práva, a ak ho chce niekto použiť, mal by to urobiť výhradne so súhlasom autora, alebo presnejšie, so súhlasom nositeľa daných práv.

Čo sa považuje za časť diela?
Hudobné dielo s textom je „dielom spojeným“. To znamená, že každá zložka spojeného diela je spôsobilá žiť aj samostatným životom, teda ako samostatné dielo. Text môže byť prezentovaný ako báseň a hudobný doprovod môže byť prezentovaný aj ako inštrumentálna skladba. Za časť diela je teda možné považovať úsek jednoznačne identifikovateľný ako súčasť spomínaného diela. Nie je dôležité, či sa jedná o hudbu s textom, alebo či ide len o samotnú hudobnú linku.

Čo napríklad autorovi folkových piesní (s predpokladanými nízkymi autorskými odmenami) prinesie, ak si bude želať byť zastupovaný SOZA (okrem zaplatenia spomínaných poplatkov)?
SOZA bude zastupovať majetkové práva súvisiace s používaním jeho diela. Bude sledovať hranosť a používanie jeho diela v televízii, rozhlase, na koncertoch a iných podujatiach. Za používanie daného diela bude v mene autora vyberať, prípadne vymáhať autorské odmeny, a po skončení roka ich autorovi vyplatí.

Budú odmeny vyplatené len po skončení roka alebo môžu byť vyplatené aj pri dosiahnutí určitej sumy?
Zatiaľ u nás platí len jednoročný vyúčtovací cyklus. SOZA vypláca honoráre vždy do konca polroka nasledujúceho po príslušnom roku. To znamená, že honoráre za rok 2003 musia byť vyplatené najneskôr do konca júna 2004. Za rok 2003 sa vyberú peniaze, zozbierajú a spracujú sa štatistické hlásenia používateľov diel, po skončení roka sa výber uzavrie, zistí sa, koľko hudby a akej hudby bolo použité a peniaze vyinkasované za rok 2003 sa rozdelia na jednotlivé používané skladby. Do 30. júna 2004 musia byť peniaze na účtoch konkrétnych autorov.

Zastupujete autorov aj v prípade súdneho sporu?
Áno, ale iba v prípade, že ide o majetkové práva. My zastupujeme autorov a aj sa súdime v mene autorov, pokiaľ ide o ich majetkové práva, to znamená právo dielo použiť, právo dielo šíriť a právo na odmenu za každé šírenie diela. Nezastupujeme práva autorov súvisiace s osobnostnými právami, teda právom na nedotknuteľnosť diela, právom na to, aby s dielom nebolo nakladané hanlivým spôsobom, právo uvádzania mena pseudonymom, anonymného uvádzania diela atď. Osobnostné práva si autori spravujú sami alebo prostredníctvom svojich právnych zástupcov. SOZA sa venuje len kolektívnej správe majetkových práv.

Pokračovanie čoskoro.

rozprával sa Radiar

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správu

Kategórie
Obrázok používateľa 7110156064

je to proste komentár založený na princípe anonymity (-:

Obrázok používateľa Radiar

Ja by som povedal, že by bolo múdre počkať na to, čo budú obsahovať ďalšie časti rozhovoru :-)

Obrázok používateľa Maro

Tak! Z pohľadu muziaknta je SOZA maximálne výhodná organizácia pre ľudí, ktorí už beztak zarábajú na muzike pekné prachy a venujú sa výlučne komerčným žánrom. Veď také No Name , IMT Smile a blábláblá by takúto organizáciu mohli asi ťažko ignorovať. Neviem však, čo môže SOZA priniesť folkovému muzikantovi. Jasné, že po všetkých vynaložených časoch a prachoch by nebolo od veci dotať za svoje hranie aj nejaký honorár. V prípade našich hraní by však išlo o hovnorár, nakoľko určite neprinesieme do kasy SOZY tie prachy z ktorých by táto organizácia mohla žiť. Takže asi by bolo na mieste zamyslieť sa či idem po komercií alebo po pocite a myšlienke. A potom sa buď prihlásim na danom formuláry alebo nie.
Z pohľadu organizátora je SOZA tiež len možno príživníckou vecou cudzopasiaca na robote nás robotníkov kultúry. Ale takýto pohľad je tiež neucelený, lebo ak chcem mať na festivale kapelu zastupovanú SOZou, niečo s tou vecou robiť musím, už len pre dobro tej kapely.
A napokon, tak ako naše právo a súdnictvo je plné bordelu, myslím si, že aj autorské práva nás muzikantov a napokon aj organizátorov (veď ten ktorý festival je tiež našim dielom) budú ešte dlhú dobu niekoho živiť a niekoho okrádať.
Najlepšie je zastupovať sa sám, a byť dosť priebojný a výrečný aby som si vedel tie svoje práva u organizátora vykecať (ak nejde o kamoša, ktorý bude zase niekedy hrať u mňa).
Lovu zdar a bľúdeniu zvlášť milí mladí muzikanti.

Obrázok používateľa Anonym

Je to proste banda zalozena na principe hyenizmu, nicnerobenia a obohacovania sa na ukor autorov aj spotrebitelov.

Obrázok používateľa Anonym

Ak ide o článoi, ktorý má pomôcť začiatočníkom, tak by nebolo od veci pripomenúť dôležitú vec - SOZA môže sledovať hranosť diel a následne vyplácať honoráre, len ak použitie týchto diel boli SOZA-e ohlásené! To platí najmä o koncertoch - organizátor musí koncert nahlásiť na SOZA a odovzdať zoznam skladieb (a zaplatiť). Na to si musia dávať pozor hlavne kapely, aby k tomu organizátora dotlačili, lebo niektorí ani nevedia, že také niečo treba urobiť.Najnovšie komentáre